Thuế TNCN với khoản khoán chi

Hỏi: (15/09/2010) Công ty chúng tôi thường xuyên cử nhân viên đi công tác thị trường, xin hỏi khoản công tác phí của nhân viên có phải chịu thuế TNCN hay không?. Công ty có quy định mức khoán cụ thể với các khoản chi phí này.

Trả lời: Theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 thì  Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối với từng trường hợp như sau:

- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí không được trừ vào thu nhập tính thuế TNDN bao gồm:

Chi  phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Như vậy trường hợp Công ty có quy định khoản khoán chi riêng cho từng nhân viên thị trường; đối với các khoản có hoá đơn, chứng từ theo quy định như tiền xe, tiền thuê nhà, tiền xăng thì không phải tính trong thu nhập chịu thuế TNCN ; đối với các khoản khác thì thu nhập chịu thuế TNCN được tính như sau :

+ Phụ cấp lưu trú (hỗ trợ tiền ăn, tiền tiêu vặt cho người đi công tác, nếu có) thì phần vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước tại  Thông tư số 23/2007/TT-BTC (từ tháng 7/2010 là thông tư Số: 97/2010/TT-BTC) nêu trên phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

+ Các khoản ngoài công tác phí như tiền ăn, tiền hỗ trợ khác là khoản lợi ích khác mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương nên phải tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

 

Hô trợ trực tuyến

04.6281.0263

098.316.1833

091.208.2006

Tỷ giá ngoại tệ

Thời tiết

Liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo