Khoản chi không tương ứng với doanh thu

Hỏi: Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế được xử lý như thế nào? (33/3/2012)

Trả lời: Theo quy định tại điểm 2.27, mục IV phần C thông tư số 130/2008/TT-BTC:

Theo nguyên tắc xác định chi phí: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mới được hạch toán vào chi phí. Theo đó các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế của cơ sở kinh doanh sẽ không được hạch toán vào chi phí.

 

Hô trợ trực tuyến

04.6281.0263

098.316.1833

091.208.2006

Tỷ giá ngoại tệ

Thời tiết

Liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo