Hóa đơn hàng khuyến mãi

Hỏi: (27/09/2010) Xin quý Công ty hướng dẫn cách ghi hóa đơn đối với hàng xuất khuyến mãi. Hóa đơn này có phải kê khai trên bảng kê bán ra không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 2.4.a, mục IV, phần B, Thông tư số 129 /2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, trường hợp Công ty xuất hàng hoá để khuyến mãi khi lập hoá đơn GTGT trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo; không bắt buộc phải ghi đơn giá và thành tiền.

Hoá đơn hàng khuyến mãi không phát sinh số thuế GTGT phải nộp nên Công ty không phải kê khai các hoá đơn này trên Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT).

 

Hô trợ trực tuyến

04.6281.0263

098.316.1833

091.208.2006

Tỷ giá ngoại tệ

Thời tiết

Liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo