Chi trang phục bằng tiền

Hỏi: Xin hỏi khoản chi tiền cho nhân viên may quần áo hàng năm có được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN không?(02/06/2012)

Trả lời: Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 sửa đổi thông tư 130/2008/TT-BTC quy định như sau:

Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ: Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động có hóa đơn, chứng từ; phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Như vậy doanh nghiệp bạn được tính vào chi phí đối với các khoản chi trang phục bằng tiền có đầy đủ chứng từ mức không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm.

 

 

Hô trợ trực tuyến

04.6281.0263

098.316.1833

091.208.2006

Tỷ giá ngoại tệ

Thời tiết

Liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo