Chi tiền ăn trưa cho nhân viên

Hỏi: Xin hỏi mức chi tiền ăn trưa tối đa được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp hiện nay là bao nhiêu? (17/06/2012)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2.5 mục IV thông tư 130/2008/TT-BTC:

Khoản hạch toán khác để trả cho người lao động đã thực tế chi trả có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì được hạch toán vào chi phí...

Theo đó tiền ăn giữa ca do doanh nghiệp tự tổ chức bếp ăn giữa ca, hay đặt mua suất ăn bên ngoài, quy định mức ăn giữa ca bằng tiền đều phải đảm bảo hóa đơn chứng từ theo quy định.

Theo quy định tại Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 thì trường hợp DN chi mức tiền ăn giữa ca bằng tiền cho người lao động vượt 620.000 đồng/tháng thì phần vượt 620.000 đồng/tháng phải nộp thuế TNCN (mức 620.000 đồng/tháng được quy định tại thông tư 12/2011/TT-BLDTBXH ngày 26/04/2011, áp dụng từ 15/06/2011).

 

Hô trợ trực tuyến

04.6281.0263

098.316.1833

091.208.2006

Tỷ giá ngoại tệ

Thời tiết

Liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo