Dịch vụ thiết lập và ứng dụng hệ thống kế toán quản trị

Kế toán quản trị có thể hiểu là việc thu thập, xử lý thông tin về các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp nhằm cung cấp cơ sở cần thiết để nhà quản trị đưa ra các quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.

Nếu như ở một số quốc gia như Canada, Mỹ, kế toán quản trị đã trở thành một nghề với những tiêu chuẩn nghề nghiệp xác định (CMA), thì ở Việt Nam, thuật ngữ “Kế toán quản trị” mới chỉ được ghi nhận chính thức trong Luật Kế toán ban hành vào ngày 17/06/2003. Theo đó, kế toán quản trị được hiểu là “việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán”. Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp đã bước đầu vận dụng và xây dựng cho mình một bộ máy kế toán quản trị riêng biệt. Tuy nhiên việc hiểu và vận dụng kế toán quản trị ở các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn rất mơ hồ và hạn chế.

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính kế toán và Đại lý thuế VIETTAS với đội ngũ chuyên gia hành nghề kế toán có trình độ đại học, trên đại học, nhiều kinh nghiệm, đã từng nhiều năm đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng, giám đốc tài chính xin trân trọng gửi tới quý doanh nghiệp gói dịch vụ “Thiết lập và ứng dụng hệ thống kế toán quản trị”.

Nội dung dịch vụ Thiết lập và ứng dụng hệ thống kế toán quản trị của chúng tôi bao gồm :

  • Thiết lập, vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán để phục vụ cho việc thu thập và cung cấp thông tin quản trị nội bộ doanh nghiệp;
  • Tổ chức, hướng dẫn phân loại chi phí, lựa chọn thông tin thích hợp cho việc ra quyết định;

  • Tổ chức phương pháp tính giá thành sản phẩm;

  • Xây dựng các định mức, dự toán bao gồm: Dự toán tiêu thụ, Dự toán chi phí, Dự toán hàng tồn kho, Dự toán kết quả sản xuất, kinh doanh…

  • Thiết lập biểu mẫu báo cáo quản trị cho việc kiểm tra, giám sát, phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu định mức, dự toán;

  • Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch và ra quyết định của Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

  • Vận dụng thông tin kế toán quản trị để ra quyết định thúc đẩy sản xuất, kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhất, quyết định dừng hay tiếp tục sản xuất trong điều kiện thua lỗ, quyết định từ chối hay chấp nhận đơn hàng.

Với việc lựa chọn dịch vụ “Thiết lập và ứng dụng hệ thống kế toán quản trị” của chúng tôi, quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm khi có được một hệ thống kế toán quản trị riêng biệt, hoạt động có hiệu quả, là công cụ quan trọng để lãnh đạo đơn vị đưa ra các quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn thế nữa một hệ thống kế toán quản trị hiệu quả chắc chắn sẽ mang lại giá trị gia tăng cho quý khách hàng.